Ξεκίνησαν τα εκπαιδευτικά μαθήματα!

Με μεγάλη συμμετοχή ξεκίνησαν την Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου τα εκπαιδευτικά μαθήματα με σκοπό την ενίσχυση των γνώσεων πάνω σε σύγχρονες τεχνολογίες της βιώσιμης ανάπτυξης και πράσινης ενέργειας.

Οι θεματικές ενότητες των μαθημάτων είναι 4. 

Ειδικότερα:

·      Στην πρώτη θεματική ενότητα οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος θα αναλυθούν πέρα από τεχνικές σχετικές με τις ΑΠΕ και χρήσιμες τεχνικές που βοηθούν στην κριτική σκέψη, τις ήπιες δεξιότητες και την επιχειρηματική λογική.

·      Η δεύτερη διδακτική ενότητα παρουσιάζει εφαρμογές της Πράσινης Κινητικότητας και Μεταφορών. Αναλύοντας όλες τις νέες εφαρμογές και μεθόδους στην μετακίνηση οι εκπαιδευόμενοι θα έρθουν σε επαφή και με αντίστοιχα λογισμικά/

·      Στην τρίτη διδακτική ενότητα οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με τεχνολογίες που δημιουργούν ένα Έξυπνο Κτίριο. Αναλύοντας από τα συστήματα διαχείρισης κτιρίων έως εφαρμογές μέσω 3D Printing θα αποκτήσουν μια πρώτη ολοκληρωμένη αντίληψη για τα εφόδια που θα απαιτηθούν στο μέλλον.

·      Στην τέταρτη και τελευταία ενότητα με θέμα την Κυκλική Οικονομία οι συμμετέχοντας θα δημιουργήσουν μια σφαιρική αντίληψη για το αποτύπωμα που δημιουργείται από κάθε παραγωγική διαδικασία αλλά και θα μάθουν τρόπους αξιοποίησης του με διάφορες τεχνικές. 

Τα εκπαιδευτικά μαθήματα αποτελούν τον τρίτο πυλώνα του προγράμματος G.EM.S (Stimulating Green Employment Across Border Educational and Technological Innovation Hot – Spots) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχόντων χωρών μέσω του Interreg – IPACBC.

Leave a comment

Skip to content