Μαθήματα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να επιλέξουν μία από τις τέσσερις ( 4 ) θεματικές κατηγορίες.

Κατηγορία 1. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Κατηγορία 2. Πράσινη κινητικότητα και μεταφορές

Κατηγορία 3. Έξυπνα κτίρια

Κατηγορία 4. Κυκλική οικονομία

Κατηγορία 1. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Κατηγορία 2. Πράσινη κινητικότητα και μεταφορές

Κατηγορία 3. Έξυπνα κτίρια

Κατηγορία 4. Κυκλική οικονομία

Skip to content