Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής για συμμετοχή σε ΔΩΡΕΑΝ εκπαιδευτικά μαθήματα

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος συνεργασίας G.EM.S (Τόνωση της Πράσινης Απασχόλησης –  Διασυνοριακή Εκπαιδευτική και Τεχνολογική Καινοτομία), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)  ανακοινώνουν την έναρξη ενός κύκλου δωρεάν εκπαιδευτικών μαθημάτων με σκοπό την ενίσχυση των γνώσεων πάνω σε σύγχρονες τεχνολογίες της βιώσιμης ανάπτυξης και πράσινης ενέργειας.

Στόχος των μαθημάτων είναι να προσφέρουν σε εκατό εκπαιδευόμενους εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες για τις σύγχρονες τεχνολογίες που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου και πράσινου μέλλοντος.

Με το πέρας των σεμιναρίων οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης και Δωρεάν Πιστοποίηση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής προκειμένου να συμμετάσχουν δωρεάν σε μία από τις 4 ενότητες διάρκειας 120 ωρών έκαστος, που θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη, Φλώρινα) και του Εθνικου Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Πτολεμαΐδα), με φυσική παρουσία ή και διαδικτυακά.

Η διδασκαλία μπορεί να γίνεται με σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση ή υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθησης, χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τη δια ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία (1) από τις τέσσερις (4) παρακάτω θεματικές ενότητες.

Κατηγορία 1. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Κατηγορία 2. Πράσινη κινητικότητα και μεταφορές

Κατηγορία 3. Έξυπνα κτίρια

Κατηγορία 4. Κυκλική οικονομία

Περισσότερες πληροφορίες για τις θεματικές ενότητες μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://gemsproject.eu/lessons/

Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι επτά ( 7 ) εβδομάδες και τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν  την περίοδο 4 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου 2023

Κάθε εκπαιδευτική ενότητα περιλαμβάνει μαθήματα συνολικής διάρκειας 120 ωρών.  

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση έως και την 30η Αυγούστου.

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιείται απογευματινές ώρες.

Το έργο Stimulating Green Employment: Across Border Educational and Technological Innovation Hot – Spots / G.EM.S χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA CBC και τα εθνικά ταμεία των συνεργαζόμενων κρατών.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, στείλτε μας στο gemsprojecteu@gmail.com

Skip to content